Narudžbe

  • Povrat novca?

    Ako Vi kao potrošač koristite pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 10. općih uvjeta, Conrad mora bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obav...

  • Opći uvjeti

    1. OpćenitoOvi uvjeti odnose se na prodaju proizvoda objavljenih u katalozima i na Internet stranici tvrtke Conrad Electronic d.o.o. k.d. (u daljnjem tekstu Conrad).Opći uvjeti ...

  • Kako naručiti proizvode?

    U Conradu proizvode naručujete bez ikakvog rizika. Proizvode slobodno pogledajte i isprobajte u miru kod kuće. Ako Vam ne odgovaraju, možete ih u roku od 14 dana od trenutka pre...