Povrat novca?

Ako Vi kao potrošač koristite pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 10. općih uvjeta, Conrad mora bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o vašoj odluci da raskidate ugovor, vratiti sve što je primio na temelju ugovora.
Conrad nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat Vašeg izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od vrste standardnog prijevoza koji je ponudio Conrad.

Conrad mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu dostavite dokaz, da je roba poslana natrag Conradu, ako bi o tome Conrad bio obaviješten prije primitka robe.

Conrad će izvršiti povrat plaćenoga iz stavka 1. ovoga članka služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio potrošač prilikom plaćanja, osim ako izričito ne pristanete na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da neće bit dodatnih troškove za takav povrat.