Povrat robe

 

Proizvodi se moraju vratiti isključivo kao pošiljka "Paket 24" – a način plaćanja dostave - plaća primatelj, ne kao pismovna pošiljka, preporučena ili neka druga. Ako vratite robu sa  Hrvatskom poštom i kao uslugu "Paket 24" - dostavu plaća primatelj,   povrat robe je za Vas besplatan, trošak u potpunosti plaća Conrad. Ako koristite bilo koji drugačiji način vračanja robe, Conrad ne snosi troškove vračanja robe.


Nakon vaše obavijesti o odluci, da želite raskinuti ugovor sa Conradom, morate bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od obavijesti izvršiti povrat robe na ovu adresu:
Hrvatska pošta d.d. (NSC) za CONRAD ELECTRONIC, Poštanska 9 10410 Velika Gorica.

Smatra se da ste izvršili svoju obavezu iz stavka 1. ovoga članka na vrijeme, ako prije isteka roka iz stavka 1. ovoga članka pošaljete robu ili ju predate Conradu, odnosno osobi koju je Conrad ovlastio da primi robu.

Proizvodi se moraju vratiti neoštećeni u istom iznosu i u originalnom, neoštećenom pakiranju. Oštećene proizvode, promijenjene količine i proizvodi koji nisu u originalnoj ili su u oštećenoj ambalaži ne mogu se vratiti.

Proizvodi se moraju vratiti kao paketi, ne kao pismovna pošiljka. Ako vratite robu sa  Hrvatskom poštom, povrat robe je za Vas besplatan, trošak u potpunosti plaća Conrad (molimo vas da prilikom slanja paketa napomenite djelatnike Hrvatske pošte, da je povrat za vas besplatan). Ako koristite bilo koji drugačiji način vračanja robe, Conrad ne snosi troškove vračanja robe.

Uz proizvod koji se vraća mora biti priložena kopija računa. Ukoliko želite navedite nam razlog povrata proizvoda.

Povrat novaca bit će izvršen odmah, a najkasnije u roku od 14 dana od dana primitku vraćenih proizvoda. Javite nam broj Vašeg osobnog računa na koji želite da bude isplaćen povrat novaca.

Ako proizvod ne radi ispravno ili ne radi sukladno s Vašim očekivanjima, prvo nazovite našu tehničku službu na broj telefona: 01/888 08 90 ili 0800 55 50, gdje će Vam naši savjetnici pomoći sa svim potrebnim objašnjenjima. Na taj način ćete izbjeći moguće pogrešno korištenje proizvoda te oštećenja samog proizvoda, kao i štetu na drugim stvarima.

Za proizvode za koje je utvrđeno da su oštećeni zbog nestručnog ili neprimjerenog korištenja, reklamacija neće biti prihvaćena. Ako želite takav proizvod nakon reklamacije ponovno preuzeti, biti će Vam poslan ali ćete u tom slučaju trebati platiti troškove dostave.

Proizvodi koji se ne mogu vratiti:

 • Audio ili video snimke, računalni programi i video igre, ako otvorite sigurnosni pečat ili ako je uklonjeno originalno pakiranje;
 • Novine, časopise i periodičke publikacije;
 • Proizvode prilagođene osobnim potrebama kupca;
 • Proizvodi u elektroničkom obliku koji su preuzeti s interneta;
 • Proizvodi koji se ne mogu vratiti zbog svoje prirode, uključujući pokvarljive robe;
 • Knjige koje više nisu izvorno zapakirane;
 • Osobna računala dizajnirana u skladu sa specifikacijama, uključujući i instalacije i konfiguracije hardvera i softvera;
 • Modeli koji su u cijelosti ili djelomično sastavljeni od strane kupca;
 • Baterije, akumulatorske pakete, akumulatore, kablove, žarulje, komponente i sve ostale proizvode, kojima pri otvaranju bude uklonjen sigurnosni pečat ili ako je uklonjeno originalno pakiranje;
 • Jednokratni proizvodi;
 • Rezervni i zamjenski dijelovi;
 • Upotrijebljene prepaid kartice.

Povlačenje iz ugovora

Imate pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinute ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana.
Rok iz stavka započinje teći od dana:

 • Kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.
 • Ako je jednom narudžbom potrošač naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok iz stavka započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača,a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.
 • Ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni period, rok započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe.


Pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka nije izvršivo ako je:

 • ugovor o uslugama Conrad u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz Vaš izričit prethodni pristanak te uz vašu potvrdu da ste upoznat s činjenicom da ćete izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena
 • predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja Conrada, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora
 • predmet ugovora roba koja je izrađena po vašoj specifikaciji ili koja je jasno prilagođena vama
 • predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
 • predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
 • predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
 • predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, baterija, akumulatora, žarulja odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke
 • predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.
 • predmet ugovora proizvod, koji se djelomično ili potpuno izgradi sa strane potrošača
   

Prije isteka roka za jednostrani raskid, sa jednoznačnom izjavom kojom izražavate svoju volju obavijestite Conrad o odluci, da odustajete od ugovora. Izjavu pošaljite:

 • pismeno na Conrad Electronic d.o.o.k.d., Pod Jelšami 14, 1290 Grosuplje
 • na e-mail: narudzbe@conrad.hr
 • putem formulara na stražnjoj strani računu. Kopiju računa i formular stavite uz proizvod kojeg vračate
   

Izjavu o raskidu ugovora dužni ste poslati prije isteka roka za raskid ugovora, predviđenoga u članu 10, ovih općih uvjeta.
Potrošač je dužan dokazati, da je svoje pravo na jednostrani raskid ugovora ostvario sukladno s odredbama ovoga članka.


Povrat novca

Ako Vi kao potrošač koristite pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 10. općih uvjeta, Conrad mora bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o vašoj odluci da raskidate ugovor, vratiti sve što je primio na temelju ugovora.
Conrad nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat Vašeg izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od vrste standardnog prijevoza koji je ponudio Conrad.

Conrad mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu dostavite dokaz, da je roba poslana natrag Conradu, ako bi o tome Conrad bio obaviješten prije primitka robe.

Conrad će izvršiti povrat plaćenoga iz stavka 1. ovoga članka služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio potrošač prilikom plaćanja, osim ako izričito ne pristanete na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da neće bit dodatnih troškove za takav povrat.